Τετάρτη, 14 Ιουλίου 2021

Ανοίγει το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ για αιτήσεις νέων προσλήψεων εποχικά εργαζομένων στον τουριστικό και επισιτιστικό κλάδο


Ανοίγει το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ για αιτήσεις νέων προσλήψεων εποχικά εργαζομένων στον τουριστικό και επισιτιστικό κλάδο

 Από  14/7/2021, οι επιχειρήσεις-εργοδότες του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου (ΚΑΔ 55.10, 55.20, 55.30. 55.90.14, 55.90.19, 79.11, 79.12 και 79.90 και 56.10, 56.21 56.29, 56.30) που επιθυμούν να προβούν σε νέες προσλήψεις εποχικά εργαζομένων του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου χωρίς δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης, μπορούν να ενταχθούν στο ανοιχτό πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 129 του ν. 4808/2021 (Α' 101) και κατά τα οριζόμενα στη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β' 4261), υποβάλλοντας αιτήσεις-υπεύθυνες δηλώσεις στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ.
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, οι ανωτέρω προσλήψεις αφορούν εργαζόμενους οι οποίοι επιδοτήθηκαν το 2019 και 2020 με βάση την περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 1545/1985 (Α` 91), σε συνδυασμό με την παρ. 9 του άρθρου 6 του ν. 1545/1985, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, διάρκειας κατ' ελάχιστον ενός μήνα έως και έξι μηνών, με πλήρη ή μερική απασχόληση.
Σημειώνεται ότι στην αίτηση αυτή οι επιχειρήσεις-εργοδότες δηλώνουν, πέραν των οριζομένων στο άρθρο 6 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β' 4261) ότι οι εργαζόμενοι που επιθυμούν να εντάξουν στο πρόγραμμα είναι εποχικά εργαζόμενοι του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου χωρίς δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης.                                                                           

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου